ASEAN CULTURAL CENTER

ASEAN Cultural Centre is aimed to serve as an interactive learning centre for cultural heritage of ASEAN member states.

ASEAN CULTURAL CENTER

ASEAN Cultural Centre is aimed to serve as an interactive learning centre for cultural heritage of ASEAN member states.

ข้าวแช่

                                     


                                     


                                     


เป็นอาหารประจำเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญ


ซึ่งรู้จักกันในชื่อ  "เปิงด้าจก์"


ข้าวแช่ทำขึ้นเพื่อถวายเทพยดา พระภิกษสงฆ์ ครูอาจารย์ และบุพการี ในช่วงปีใหม่


ในอดีตข้าวแช่เป็นอาหารจานโปรดของพระบรมวงศานุวงศ์และกลายมาเป็นอาหารไทยที่พบเห็นกันได้ทั่วไป


ปัจจุบันชาวมอญบางชุมชน เช่น มอญเกาะเกร็ด  นนทบุรี มีการทำข้าวแช่ตำรับชาววังหรือข้าวแช่เสวย


ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจะมีการจัดขบวนแห่ข้าวแช่และเชิญชิมข้าวแช่ชาววังจากเกาะเกร็ด


ในงานเสวนาวัฒนธรรมผ่านหนังสือ  “วิวิธ อาเซียน”
ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม  นี้ชั้น 3


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กรุงเทพฯ


ขอบคุณมากครับ


ชนะพงษ์ สังข์อุดม


นักวิชาการวัฒนธรรม


ประจำศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***หมายเหตุ***


สำหรับการจองเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน


กรุณาติดต่อกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลด้านล่าง
ภายใน 5 วัน ทำการ
หลังจากได้รับเอกสารนี้


ทางศูนย์จะดำเนินการจัดวิทยากรนำชมและบรรยายให้สำหรับการจองล่วงหน้าเท่านั้น*
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
กระทรวงวัฒนธรรม


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ชั้น ๓ ถนนราชดำเนินกลาง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐


เวลาเปิดทำการทุกวันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 10.00-17.00 น.


(ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


โทร ๐๒๒๒๔๔๒๗๙ เว็บไซต์ :
http://www.elibrary-acc.com [1]
Facebook :
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN
Cultural Center